Wilma Tuenter organisatieontwikkeling
  • Als je een schip wilt bouwen, roep dan geen mannen bij elkaar om hout te verzamelen, het werk te verdelen en orders te geven.
    In plaats daarvan leer ze te verlangen naar de eindeloze zee.
  • Antoine-Marie-Roger de Saint-Exupery